• Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen, annars fastighetsskötarfirman eller jourfirma enligt anslag på anslagstavlan i porten. Tänk på att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.