• Tänk på att vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.