Senaste informationen från Projekt Baltic (2018-04-26)

Trots att vi håller oss inom Naturvårdsverkets riktlinjer förstår vi att buller upplevs störande för er som bor runt projektet. Vi beklagar naturligtvis det.

För att projektet inte ska dra ut på tiden kommer vi, att under perioder, vara tvungna att börja tidiga morgnar och arbeta lördagar.

Normal arbetstid är måndag tom fredag 07:00-18:00. Vi undviker alltid arbete senare än 18 och på lördagar då det är möjligt.

De arbetsuppgifter som alstrar ”buller” är förknippat med all bearbetning av berg. Detta pågår året ut.

Så snart bottenplattan är gjuten kommer buller att avta.

 

För den tekniskt intresserade ser arbetet med berg och grundläggning ut så här:

-Borrning för kantbalkar: V17-Oktober-2018 (periodvis)

-Pålning: V20-V24-2018

-Borrning för bergvärme: V23-V24-2018

-Kompletterande sprängningar: V20-V21-2018

-Knacka bergklackar: V17-V30-2018 (Periodvis)

För den som vill se hur projektet ser ut då det är färdigt:

https://lindbergstenberg.se/projekt/baltic