Akuta åtgärder efter kontorstid 16.00-07.00 samt helger:

Jourmontör 08-657 77 50

Jour skall endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad. Felanmälan (jour) av ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Jourutryckning som rör ”egna” fel inne i lägenheten blir alltid innehavarens kostnad.