Cemi förvaltning är vår tekniska förvaltare av vår bostadsrättsförening.

Har ni några frågor eller synpunkter på vad som sker runt vår fastighet så
tveka inte att kontakta Cemi förvaltning.

Tel: 0774-400990 (Vardagar 07:00 – 16:00)
Mail: felanmalan@cemi.se
 

När det gäller jourärenden ring gärna och stäm av med någon i styrelsen. Det är ju inte gratis att ringa in jourärenden, vi kanske kan lösa det på plats tillsammans.