Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhållet av brandvarnaren. Testa funktionen på brandvarnaren regelbundet genom att trycka in testknappen.