Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftligt och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Ansökningsblankett kan laddas ner här. Tänk på att uthyrningen alltid är personlig. Ny hyresgäst = nytt tillstånd.

Medlemmen kvarstår som ansvarig mot föreningen för alla skador eller obehag som hyresgästen och dennes gäster kan åsamka andra medlemmar och/eller föreningen.