BRF Strandlycka har ny hemsida – www.brfstrandlycka.se samt mailadress: info@brfstrandlycka.se